Charakterystyka zawodu radcy prawnego

Radca prawny kojarzy się z wyspecjalizowaną pomocą prawną. Owszem, doradztwo prawne jest jednym z głównych punktów działalności zawodowej radców prawnych, jednak nie stanowi całej charakterystyki tej kasty.

Historia zawodu

Radcy prawni, jako uregulowana prawnie instytucja wyspecjalizowanych prawników, zostali powołani do życia 13 grudnia 1961 r. uchwałą Rady Ministrów, dotyczącą obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych, nakazującą tym podmiotom korzystanie z usług prawnych wyłącznie radców prawnych zatrudnianych przez te jednostki. Dwa lata później, adwokaci zostali pozbawieni prawa świadczenia usług prawnych wobec tych podmiotów, dzięki czemu domeną radców prawnych stała się obsługa tych jednostek organizacyjnych.Prawie dwadzieścia lat później, w 1982 roku radca prawny doczekał się własnej regulacji ustawowej – Sejm PRL uchwalił ustawę o radcach prawnych, zawodzie obsługującej spółki z udziałem kapitału państwowego.W 1988 roku, zawód radcy prawnego został określony jednym z rodzajów działalności gospodarczej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych, a więc nie tylko o kapitale państwowym!

Uprawnienia zawodowe

Wpis na listę radców prawnych uprawnia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest to zawód zaufania publicznego mający na celu świadczenie pomocy prawnej, rozumianej w szczególności jako udzielanie porad i konsultacji prawnych, opiniowanie prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowaniu przed organami administracji publicznej i sądami swoich mandantów.Wykonywanie zawodu jest możliwe na podstawie umowy cywilnopranej, w spółce cywilnej, spółce kapitałowej lub osobowej albo w formie pracy, czyli na podstawie umowy o pracę.

Etyka zawodowa

Radcowie prawni zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którym radca prawny służy zarówno interesom wymiaru sprawiedliwości jak i tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Wszelkie czynności zawodowe radcowie muszą wykonywać rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.Naruszenie kodeksu etyki stanowi nie tylko „rysę na honorze” radcy prawnego, ale jest podstawą do poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej przed okręgową izbą radców prawnych, wśród których najpoważniejszą jest pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego (w stosunku do aplikantów – wydalenie z aplikacji).

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here