katowice rynek

Katowice – największe miasto i stolica Górnego Śląska. Miasto nowoczesne, mające aspiracje i wszelkie warunki ku temu, by być nie tylko najważniejszym miastem regionu, ale konkurować tempem rozwoju z wiodącym prym w Polsce południowo-zachodniej Wrocławiem.

Katowice kojarzone są głównie z przemysłem wydobywczym i dziedzinami gospodarki, które funkcjonują w oparciu o węgiel kamienny. To obraz już mocno nieaktualny. Choć Górny Śląsk nadal węglem stoi, to Katowice jako centrum gospodarcze mogą pochwalić się licznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją i usługami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, logistyką, przemysłem precyzyjnym.

Katowice to jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych naszego kraju. Region szczyci się również najlepszymi placówkami medycznymi, których personel przeprowadza operacje i stosuje nowoczesne, eksperymentalne metody leczenia, które są na tyle nowatorskie i obiecujące, że śledzi je cały świat medyczny.
Chcąc zapewnić wymagającemu rynkowi pracy odpowiednią ilość wysoko wykwalifikowanych specjalistów w Katowicach stawia się na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.

Ponad dwadzieścia uczelni różnego typu kształci w każdym roku ponad 52 tysiące osób. W roku 2018 większość spośród 13 tysięcy absolwentów katowickich uczelni znalazła atrakcyjne oferty pracy w Katowicach lub niedalekiej odległości.
W wyższych szkołach na terenie Katowic można studiować na trzech stopniach przewidzianych, zgodnie z ładem bolońskim, w polskim systemie edukacji.

studia - katowice

Stopień pierwszy to studia licencjackie lub inżynierskie. Licencjaci studiują trzy lata, inżynierowie o pół roku dłużej. Po ukończeniu tego stopnia studiów absolwenci mają wykształcenie wyższe zawodowe. Mogą skorzystać z oferty studiów stopnia drugiego.
Stopień drugi, czyli studia magisterskie, to pogłębienie wiedzy w stosunku do licencjatu. Dwuletni pobyt na studiach II stopnia kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera otrzymują absolwenci, którzy podczas egzaminu końcowego dostali ocenę pozytywną.

Niektóre kierunki studiów nie mają podziału na dwa stopnie. Medycyna, weterynaria wymagają ukończenia jednolitych studiów II stopnia. Podobny tryb studiowania można wybrać również na wszystkich innych kierunkach.

Dzielenie edukacji na poziomie wyższym na dwa odrębne okresy jest korzystne z wielu powodów. Po studiach I stopnia można podjąć pracę, a studia kolejne rozpocząć w formie niestacjonarnej, albo zacząć je później, lub wcale. Jeśli okaże się, że studia licencjackie nie były zbyt dobrym wyborem i ukończony kierunek jest mało atrakcyjny na rynku pracy, można na studiach magisterskich studiować na innym kierunku czy specjalności i tym samym zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Studia uzupełniające magisterskie to może być nie tylko sposób na podniesienie poziomu wykształcenia, ale również metoda sprzyjająca odnalezieniu się w nowej sytuacji jaką jest praca zawodowa.

Dla absolwentów studiów magisterskich w większości uczelni katowickich otwiera się co rok studia doktoranckie. Jest to trzeci, ostatni stopień studiów. Doktoranci w ciągu dwóch – czterech lat są przygotowywani do przyszłej pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych, instytutach naukowych, laboratoriach badawczych. Każdy doktorant musi samodzielnie przeprowadzić badania naukowe, a następnie opisać je w pracy doktorskiej. Po obronie pracy otrzymuje naukowy tytuł doktora.

katowice

Dla osób, które są po studiach I lub II stopnia, chcących zmienić pracę czy stanowisko przewidziane są studia podyplomowe – Katowice, podobnie jak w przypadku studiów innych szczebli i rodzajów, mają dla poszukujących nowej ścieżki rozwoju niezwykle atrakcyjną ofertę. Studia podyplomowe realizuje się najczęściej w formie niestacjonarnej (zaocznej) podczas dwudniowych zjazdów, które odbywają się dwa razy w miesiącu. Niektóre uczelnie proponują naukę na studiach podyplomowych wieczorowych. Z tej formy mogą skorzystać jednak wyłącznie mieszkańcy Katowic i okolic.

Studia podyplomowe trwają trzy lub cztery semestry. Mogą to być studia humanistyczne, techniczne, przyrodnicze, pedagogiczne i wszelkie inne – kierunków i specjalności jest kilkaset. Za naukę na studiach podyplomowych większość uczelni pobiera opłatę. Najniższe czesne to kwota rzędu około 1000 zł a semestr, najdroższe kierunki to wydatek nawet powyżej 4000 za semestr. Do tego trzeba doliczyć opłatę rekrutacyjną.

Wśród studentów podyplomówek największą grupę stanowią nauczyciele. Do dokształcania skłania ich nie tylko chęć samodoskonalenia, ale również częste zmiany przepisów oświatowych spowodowanych reformami systemu. Wielu nauczycieli decyduje się na zmianę kwalifikacji widząc w tym sposób na aktywność zawodową podczas nauczycielskiej emerytury.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here