Czym są szkolenia PPOŻ i czy w każdej branży są niezbędne?

0
2319

Ochrona pożarowa stanowi bardzo ważne ogniwo w programie współczesnych szkoleń BHP. Jej celem jest nie tylko ochrona mienia, ale przede wszystkim zdrowia i życia ludzkiego, a także środowiska. Warto mieć świadomość, że niewielki na pozór płomień w newralgicznym obszarze może stanowić przyczynę ogromnej klęski żywiołowej. W opinii niektórych przedsiębiorców tego rodzaju szkolenia zajmują cenny czas i powinny być zminimalizowane. W związku z tym rodzi się pytanie – czy szkolenia pożarowe są niezbędne w każdej branży?

Szkolenia PPOŻ Seka to przykład profesjonalnego programu szkoleń, który w sposób efektywny uczula na przyczyny oraz podejmowanie działań na wypadek pożaru. Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma budowa kursu na który składają się ważne elementy. Do najważniejszych przepisów wyodrębnionych na podstawie art.4 ust.1 ustawy o pożarnictwie zaliczamy następujące :

– zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osobom przebywającym na terenie budynku

– przygotować budynek, obiekt, bądź teren względem przeprowadzenia akcji ratowniczej

– przestrzegać  przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych oraz  technologicznych

– zapewnić konserwację oraz naprawę urządzeń szczególnie narażonych

– zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

– ustalić oraz wdrożyć metody postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej oraz innych zagrożeń

Jak wygląda szkolenie przeciwpożarowe?

W każdym zakładzie pracy bez względu, czy jest to działalność publiczna, czy też prywatna wyznaczona powinna być osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. Tego rodzaju osoby powinny posiadać stosowne kwalifikacje – mogą to być specjalnie zatrudnione osoby, przeszkoleni pracownicy ochrony, bądź w niektórych przypadkach pracownicy szeregowi posiadający stosowne przeszkolenia. Kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających merytoryczną oraz praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Współczesna dbałość o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo osób zatrudnionych sprawia, iż tego rodzaju szkolenia powinny być prowadzone w każdym zakładzie pracy, a także pozostałych instytucjach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here