sgdańsk

Gdańsk to szóste co do wielkości miasto w Polsce liczące sobie 450 tysięcy mieszkańców i będące głównym ośrodkiem konurbacji trójmiejskiej, w skład której wchodzą pobliska Gdynia i Sopot. Miasto od wieków pełniło rolę najważniejszego w Polsce portu nad Morzem Bałtyckim. W okresie średniowiecza Gdańsk należał do elitarnych, bogatych miast kupieckich zrzeszonych w Hanzie. Do 1466 roku miasto administrowane było przez zakon krzyżacki.

Wówczas powstało tam bardzo wiele gotyckich budowli świadczących o wielkim bogactwie Gdańska w tym okresie i jego bogactwie, które musiało imponować nawet zachodnim kupcom. Po wojnie trzynastoletniej, miasto zostało włączone w skład Królestwa Polskiego, aczkolwiek nadal cieszyło się znaczną autonomią. Już Zygmunt August, a później Stefan Batory próbował podporządkować kupieckie miasto w Polsce i wprowadzić cła dające zysk Koronie, aczkolwiek z mizernym skutkiem.

W obu przypadkach dochodziło do konfliktów zbrojnych, a Gdańszczanie bronili swoich praw jak lwy, które mają w herbie. W omawianym okresie Gdańsk był największym miastem Polski pod względem liczby ludności – przerastał ówczesną stolicę kraju, Kraków. W wyniku zaborów i utworzenia Wolnego Miasta Gdańska po II wojnie światowej, miasto trafiło do Polski dopiero z powrotem w 1945 roku.

Przesiedlono wówczas większość niemiecką za Odrę, a Gdańsk stał się znowu miastem etnicznie polskim. Rozwijała się kultura, port, a także przemysł – głównie stoczniowy. Właśnie w tym ostatnim wybuchły zamieszki pod wodzą Lecha Wałęsy, które doprowadziły w rezultacie do upadku rządów komunistyczny w Polsce, a następnie w innych częściach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeżeli chodzi o studia – Gdańsk posiada swój własny Uniwersytet Gdański, na którym kształci się obecnie 27 000 studentów, a pracuje 1700 pracowników naukowych. Założony został w roku 1970 powstały z połączenia dwóch otworzonych zaraz po wojnie szkół wyższych: Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Studenci mają możliwość kształcenia się obecnie na dziesięciu wydziałach, ponad dwudziestu pięciu kierunkach i ponad stu specjalizacjach do wyboru.

studia - gdańsk

Największy, bo kształcący prawie sześć tysięcy studentów jest Wydział Prawa i Administracji znajdujący się w robiącym spore wrażenie budynki przypominającym katamaran. Został on zbudowany w latach 1995-2001 na mocy decyzji ówczesnego ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Wcześniej wydział nie miał własnego budynku, a wykłady odbywały się w różnych miejscach w Gdańsku i Sopocie.

Dzięki tej inwestycji powstał reprezentatywny budynek Uniwersytetu Gdańskiego z największą na terenie uczelni aulą mogącą pomieścić 400 studentów i będącą siedzibą różnych ogólnouczelnianych uroczystości. W 2004 roku wydział otworzył swoją siedzibę zamiejscową w Koszalinie, więc w tym zachodniopomorskim mieście można obecnie również studiować prawo.

W całości w Gdańsku znajduje się jeszcze kilka innych wydziałów: Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Społecznych. Większość z wymienionych uczelni posiada nowe, siedziby odnowione lub wybudowane od nowa ze środków samorządowych, unijnych lub rządowych. Co ciekawe jednak, istnieją wydziały, których siedziby wcale nie znajdują się tylko i wyłącznie w Gdańsku.

studia w gdańsku

Przykładem jest Wydział Oceanografii i Geografii, który posiada budynek w Gdańsku oraz Gdynii. W Sopocie natomiast znajdują się dwa wydziały – Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzenia. Jest to dosyć charakterystyczne, ponieważ spora część miast ma oddzielne uczelnie ekonomiczne – w Gdańsku natomiast udało się scentralizować również i tą dziedzinę nauki pod marką jednego uniwersytetu.

Oczywiście poza wymienionymi wydziałami, jak każdy inny uniwersytet, również ten w Gdańsku posiada wiele zamiejscowych ośrodków badawczych, które służą do wykonywania specjalistycznych analiz i pomiarów. Przykładem jest chociażby Stacja Badania Wędrówek Ptaków.

Uniwersytet prowadzi także ciekawy wydział wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, który należy do najlepszych w Polsce – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Współpraca dwóch rozwijających się placówek w tym wypadku pozwoliła osiągnąć bardzo wymierne korzyści, które przekładają się na wyższą ofertę kształcenia obu szkół wyższych. Nie sposób też nie wspomnieć o zmodernizowanej Bibliotece Uniwersyteckiej UG znajdującej się w nowoczesnym budynku, która posiada wielkie zbiory z zakresu nauczanych na uczeni dziedzin nauk.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here