szczecin

Studia wyższe, czyli nauka w szkole wyższej, zwanej uczelnią, to czas zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu. Młodzi ludzie decydując się na wybór kierunku studiów korzystają z rad rodziny, rówieśników czy wiedzy pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego. Od lat marząc o jakimś zawodzie wybierają uczelnię, która pozwoli te marzenia zrealizować.

Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury absolwent może złożyć wniosek o przyjęcie na jedną z ponad 430 uczelni. Na 132 uczelniach państwowych jedynym warunkiem przyjęcia jest liczba punktów uzyskanych za świadectwo oraz maturę. Niektóre uczelnie wymagają dodatkowego sprawdzenia umiejętności – na przykład uczelnie artystyczne. W przypadku uczelni niepaństwowych warunkiem dodatkowym jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej a następnie opłacanie nauki na kolejnych semestrach.

Każdy studiujący może przejść przez trzy etapy studiów. Pierwszy z nich, to studia I stopnia. Trzyletnie (lub 3,5 letnie) studia kończą się obroną pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Poziom wykształcenia uzyskany w wyniku studiów I stopnia określany jest jako wykształcenie wyższe zawodowe.

Wykształcenie zawodowe podwyższają studia II stopnia – studia magisterskie

Trwające od trzech do pięciu semestrów studia wieńczy egzamin zwany obroną pracy magisterskiej. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje zawodowy tytuł magistra i może zdecydować się na kształcenie na ostatnim możliwym III stopniu studiów. Trudne, trwające minimum dwa a maksimum 4 lata studia, przygotowują przyszłych pracowników polskiej nauki – badaczy, wykładowców uczelni, pracowników instytutów rozwiązujących problemy naukowe. Absolwent studiów doktoranckich po obronie pracy otrzymuje tytuł doktora.
Stopień I i II studiów można realizować oddzielnie, nawet na różnych uczelniach, albo łącznie jako jednolite studia magisterskie.

studia podyplomowe - szczecin

Ukończenie studiów, choćby wszystkich trzech stopni, nie musi oznaczać końca studiowania. Jeśli ktoś zechce uzupełnić posiadaną wiedzę, zmienić zawód, podnieść kwalifikacje to może to zrobić na studiach podyplomowych. Ten szczególny rodzaj studiów dostępny jest dla wszystkich, którzy mają tytuł magistra, a na wielu uczelniach i kierunkach również dla absolwentów studiów stopnia I.

Studia podyplomowe nie są kolejnym stopniem studiów – nie podwyższają wykształcenia. Podyplomówka wykształcenie uzupełnia poprzez rozszerzenie kierunku, zdobycie nowych umiejętności i tym samym kompetencji do wykonywania innego niż dotychczas zawodu lub pracy na nowym stanowisku. Jeśli ktoś pracował po studiach magisterskich w zawodzie nauczyciela np. historii, to kończąc studia podyplomowe z zakresu psychologii zdobywa uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku psychologa szkolnego, terapeuty. Może zacząć własną działalność otwierając gabinet terapii psychologicznej dla dzieci, albo porad dla rodziców. To może być nowa praca, albo dodatkowe zajęcie.

Większość uczelni w Polsce organizuje studia w tej formie. Warto zapoznać się z ofertą zarówno uczelni państwowych jak i niepublicznych. A jeśli chodzi o dobre studia podyplomowe – Szczecin, jako największy na Pomorzu Zachodnim ośrodek akademicki, ma szczególnie wiele do zaoferowania poszukującym pomysłu na zmianę swojego statusu zawodowego.

Wszystkie uczelnie państwowe w Szczecinie, w tym sześć państwowych, oferują studia na kilkudziesięciu kierunkach oraz licznych specjalnościach. Większość kierunków wymaga opłaty rekrutacyjnej, oraz opłat za każdy z trzech lub czterech semestrów nauki. Jednak warto wśród ofert zwrócić uwagę na podyplomówki organizowane przy wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych, pozyskiwanych przez uczelnie dzięki tworzeniu projektów dostosowujących tematykę studiów do potrzeb rynku pracy.

port w szczecinie

Bardzo popularnymi w ostatnich latach są studia podyplomowe z zakresu psychologii. Szerokie zastosowanie zdobyczy tej nauki w różnych dziedzinach życia sprawia, że specjalistów z dyplomem psychologa poszukuje się już nie tylko do szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznych czy do gabinetów terapeutycznych. Każda instytucja zajmująca się sprawami bezpieczeństwa, np. wojsko, policja, straż pożarna, musi zatrudniać sztab specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego. Psychologowie pomagają przejść przez traumę, uczą panowania nad emocjami, przywracają spokój i umożliwiają tym samym powrót do normalnego życia.

Coraz chętniej psychologów zatrudnia biznes

Menedżerowie, którzy zarządzają zasobami ludzkimi, są bardziej wydajni i skuteczni, jeśli opierają swoje działania na nowoczesnych technikach, metodach, terapiach psychologicznych.
Bardzo szeroka oferta studiów podyplomowych w Szczecinie kierowana jest co rok do pracowników oświaty. Ciągłe zmiany prawa oświatowego wymuszają zmianę kwalifikacji nauczycieli. Szczecińskie uczelnie są do tych zmian znakomicie przygotowane.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here