biotechnologia - studia

Biotechnologia jest szeroką, interdyscyplinarną dziedziną nauki, która integruje nauki inżynieryjne i przyrodnicze. Zajmuje się ona wykorzystaniem żywych organizmów, ich części, pochodzących od nich produktów, jak również modeli procesów biologicznych, aby uzyskać produkty, dobra, usługi oraz wiedzę. Biotechnologia nie jest nową dziedziną nauki, niewątpliwie jednak rozwija się stale w ogromnym tempie i daje coraz szersze możliwości wykorzystania w różnych dziedzinach przemysłu.

Większość polskich, jak i zagranicznych uczelni, ma w ofercie edukacyjnej studia z biotechnologii. Na czym polegają studia na tym kierunku i czy ukończenie ich daje perspektywy na znalezienie dobrej pracy? Biotechnologia to kierunek studiów, który uczy łączyć tradycyjne technologie z wykorzystaniem różnych gatunków organizmów żywych. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę absolwent może wykorzystać m.in. w takich dziedzinach jak przetwórstwo i produkcja żywności, leków, surowców i materiałów przemysłowych.

W ofercie uczelni znaleźć można studnia na kierunku Biotechnologia ogólna, ale także bardziej specjalistyczne studia magisterskie, takie jak Biotechnologia medyczna, kosmetologiczna, leśna, czy przemysłowa. Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia student ma możliwość zakończenia nauki uzyskując wyższe wykształcenie, lub wyboru dalszego kierunku nauczania na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia – studia, które niewątpliwie dają możliwość kariery w wielu dziedzinach przemysłu, są w ostatnim czasie bardzo chętnie wybierane przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dlaczego tak się dzieje? Często wybór kierunku studiów jest dla młodego człowieka bardzo trudny, ponieważ wiąże się z wyborem późniejszej drogi życiowej oraz zawodowej, a zwykle w tym wieku nie ma on jeszcze sprecyzowanego celu. Biotechnologia to nauka interdyscyplinarna, która pozwala rozwijać się w różnych kierunkach, a więc w toku studiów można wybrać interesujący nas kierunek dalszej edukacji.

Czy trudno dostać się na studia z biotechnologii?

Zależy to przede wszystkim od wybranej uczelni, ponieważ ilość kandydatów może zdecydowanie różnić się w poszczególnych jednostkach. Aby dostać się na studia z biotechnologii, przyszły student musi mieć dobre wyniki z następujących przedmiotów: biologia, język polski, język obcy, chemia, fizyka i astronomia oraz matematyka.

biotechnologia

Studenci, którzy dostaną się na studia na tym kierunku są standardowo kształceni z przedmiotów takich jak biologia, chemia i fizyka. Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu innych, bardziej specjalistycznych dziedzin, czyli m.in. genetyki, mikrobiologii, biochemii i ochrony środowiska, a także wielu innych przedmiotów przyrodniczych i technicznych.

Jak wyglądają studia z biotechnologii?

Studenci uczestniczą w licznych wykładach i konwersatoriach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Szczególnie dużo czasu spędzają w laboratoriach, gdzie uczą się wykorzystywać biotechnologię w praktyce. Studenci pracują w laboratoriach mikrobiologicznych, biochemicznych, genetycznych i wielu innych. Mają możliwość zapoznania się z obsługą nowoczesnych urządzeń, a także uczą się, jak hodować, namnażać i identyfikować organizmy wykorzystywane w procesach biotechnologicznych.

Najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia naukowe oraz zagraniczne wyjazdy w celu odbycia praktyk. Zwieńczeniem studiów trzyletnich, licencjackich, jest obrona pracy licencjackiej, pisanej pod okiem promotora. Przyszli inżynierowie kształcą się na studiach przez okres 3,5 roku, broniąc pod koniec tego czasu pracy inżynierskiej.

mikoskop

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia można uzyskać tytuł magistra, ucząc się przez kolejne dwa lata na studiach stopnia drugiego. W tym przypadku również należy przygotować pracę dyplomową, czyli pracę magisterską i obronić ją przed specjalnie powołaną komisją. W ofercie uczelni znaleźć można także jednolite studia pięcioletnie, których absolwent uzyskuje tytuł magistra. Po tym czasie można podjąć także studia doktoranckie.

Podsumowując – biotechnologia – studia z przyszłością, dają absolwentom kierunku możliwość podjęcia ciekawej pracy w różnych dziedzinach przemysłu. Praca w branży farmakologicznej, spożywczej, energetycznej, petrochemicznej, czy w przemyśle wydobywczym to także szansa na dobre zarobki. Coraz więcej procesów przemysłowych jest opartych właśnie o biotechnologię i coraz częściej wdrażane są rozwiązania, oparte o wykorzystanie żywych organizmów w różnorodnych procesach technologicznych. Warto więc przemyśleć podjęcie studiów właśnie na tym kierunku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here