warszawa - studia

Studia w Polsce co rok podejmuje lub kontynuuje licząca grubo ponad milion osób rzesza ludzi, chcących zdobyć wykształcenie na poziomie jednego z trzech stopni studiów lub studiów podyplomowych. Dostępność do ofert ponad czterystu uczelni jest dość łatwa i powszechna. Każdy, kto ma maturę i spełnia minimum predyspozycji intelektualnych może zostać studentem.

W roku 2018 na pierwszy rok studiów zapisało się ponad czterysta tysięcy studentów!

Większość z nich na miejsce zdobywania wykształcenia wyższego wybrało stolicę Polski.
Jeśli wyborem kandydata na studenta stała się Warszawa – studia na wszystkich niemal typach uczelni, kierunkach i specjalności stanęły przed nim otworem. Tu, w tym największym polskim ośrodku akademickim, funkcjonuje 15 uczelni państwowych oraz ponad pięćdziesiąt szkół wyższych o statusie uczelni niepublicznej.

Najstarszą i największą warszawską uczelnią jest założony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski. W chwili obecnej na UW jest 51 tysięcy studentów. Uniwersytet zatrudnia ponad 7 tys. pracowników, z czego prawie cztery tysiące to pracownicy naukowi. Uniwersytet ma największą w Polsce liczbę stanowisk profesorskich, a wśród absolwentów tej uczelni jest pięciu laureatów Nagrody Nobla.

Od lat Uniwersytet Warszawski zajmuje najwyższą pozycję w prestiżowym rankingu polskich uczelni ogłaszanym przez tygodnik „Perspektywy”.
Na UW naukę chętnie podejmują cudzoziemcy. W chwili obecnej jest ich prawie pięć tysięcy. O jakości kształcenia na uniwersytecie może świadczyć fakt, że tytuły absolwentów studiów doktorskich, czyli studiów najwyższego III stopnia, wraz z naukowymi tytułami doktora zdobywa co rok około 300 osób, a 10% tej liczby stanowią doktoranci z zagranicy.

stare miasto

Na Uniwersytecie Warszawskim oraz w większości warszawskich uczelni naukę organizuje się na trzech poziomach:
Pozom pierwszy – stopień I – studia licencjackie lub inżynierskie. Poziom wykształcenia osiągnięty na tych trwających 3 – 4 lata studiach określany jest jako wykształcenie wyższe zawodowe.

Do poziomu pełnego można uzupełnić wykształcenie na poziomie II. Studia stopnia drugiego, to uzupełniające studia magisterskie. Program studiów jest rozszerzeniem w stosunku do programu studiów licencjackich, a studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem zawodowego tytułu magistra.

Stopień pierwszy i drugi studiów na warszawskich uczelniach można realizować jako jednolite studia magisterskie. Na Uniwersytecie Warszawskim trwają one pięć lat, na Politechnice 5,5 roku. Niektóre uczelnie na części kierunków nie mają podziału na odrębne studia dwóch pierwszych stopni. Studia lekarskie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trwają nieprzerwanie dwanaście semestrów, a ich absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza, który równy jest tytułowi magistra.

Dla absolwentów studiów magisterskich uczelnie oferują miejsca na studiach III stopnia. To ostatni możliwy do osiągnięcia poziom wykształcenia – studia doktoranckie. Program studiów trwających 2-4 lata ma na celu przygotowanie doktoranta do przyszłej, samodzielnej pracy naukowej. Przygotowywana przez czas studiów rozprawa naukowa zwana pracą doktorską jest przedstawiana do oceny i broniona podczas otwartego, publicznego wykładu. Pozytywny wynik obrony oznacza nadanie stopnia naukowego doktora. Większość absolwentów studiów trzeciego stopnia zatrudnia się na uczelni i prowadzi pracę naukową oraz dydaktyczną ze studentami.

warszawa

Dla osób, które ukończyły studia stopnia co najmniej I otwierane są liczne kierunki i specjalności studiów podyplomowych. Studia podyplomowe cieszą się w Polsce ogromną popularnością – co rok z tej formy dokształcania korzysta ponad 170 tys. osób. Studia podyplomowe kierują ofertę do pracowników lub osób poszukujących pracy, które chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, względnie podnieść już posiadanie. Ukończenie podyplomówki nie podnosi wprawdzie poziomu wykształcenia, ale zdecydowanie zwiększa kompetencje zawodowe, stając się tym samym szansą na awans albo zmianę pracy na bardziej atrakcyjną.

Większość studiów podyplomowych można realizować wyłącznie w formie nauki niestacjonarnej (zaocznej) lub online. Studia online zaczynają zyskiwać coraz większe grono zwolenników. O ile studia zaoczne wymagają przybywania na wykłady i ćwiczenia raz – dwa razy w miesiącu, o tyle nauka przez Internet może odbywać się bez wychodzenia z domu. Studiujący sami decydują o tempie studiowania, a dostęp do uczelni za pomocą specjalnej platformy jest możliwy przez całą dobę. Zapewne w krótkim czasie wszystkie warszawskie szkoły wyższe zdecydują się na ofertę studiów online.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here