studia z zarządzania

Specjaliści od zarządzania są z reguły kojarzeni z kadrą kierowniczą korporacji czy przedsiębiorstw. Jeszcze stosunkowo niedawno organizacja i zarządzanie nie były traktowane jako oddzielne kierunki studiów, a raczej jako specjalności. Dzisiaj to bardzo popularny i często wybierany kierunek. Jeśli ktoś chce wybrać przyszłościowe, dobrze rokujące studia – zarządzanie jest jedną z lepszych opcji, którą warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kształceniu w szkole wyższej.

Aby zostać specjalistą do spraw organizacji i zarządzania należy po maturze podjąć studia wyższe na dowolnej uczelni mającej kierunek zarządzanie lub specjalność tego rodzaju. Spośród 434 polskich uczelni wyższych państwowych i niepublicznych większość dysponuje miejscami na zarządzaniu.
Pierwszy poziom studiów to studia pierwszego stopnia, czyli studia wyższe zawodowe. Program zależy od typu uczelni i specjalności ale niektóre przedmioty są wszędzie: matematyka, marketing, finanse, podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, mikroekonomia, prawo, biznesplan, logistyka.

Student studiów pierwszego stopnia zalicza w ciągu trzech lat studiów kilkadziesiąt obowiązkowych przedmiotów. Ostatni egzamin związany jest z pracą dyplomową, którą każdy ma obowiązek napisać. Temat pracy może być przedstawiony w ujęciu opisowym, teoretycznym, albo można problem pracy przedstawić przez pryzmat przeprowadzonych badań. Praca badawcza wymaga podstawowej znajomości zagadnień w zakresie metodologii badań (jeden z rozdziałów pracy musi być tej metodologii poświęcony). Autor pracy przeprowadza badania a ich przebieg, wyniki, wnioski opisuje w pracy. Po zakończonej sukcesem obronie pracy absolwent ma tytuł licencjata.

Kolejny stopień studiów z zarządzania to studia stopnia drugiego

Można je realizować na tym samym wydziale, a można również zmienić uczelnię. Studia służą uzupełnieniu poziomu wykształcenia do poziomu magisterskiego. Studia magisterskie uważa się za pełne wyższe wykształcenie. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra.

studia

Możliwe jest realizowanie studiów I i II stopnia na całkiem różnych kierunkach. Po dowolnym kierunku studiów na stopniu pierwszym można znaleźć uczelnię na której znajdziemy magisterskie studia II stopnia, na które przyjmowani są licencjaci z różnych kierunków i specjalności.

Można więc skończyć licencjat z filologii angielskiej, a magisterkę zrobić na zarządzaniu. Jest to dobry sposób na skrócenie procesu zdobywania kwalifikacji. Na studiach jednolitych magisterskich z reguły zdobywa się kwalifikacje z jednej dziedziny. Ukończenie dwóch różnych kierunków na poziomach I i II to zdobycie podwójnych kwalifikacji. Czas studiów ten sam, a korzyść może być podwójna.

Wielu specjalistów mających certyfikaty specjalistów od zarządzania, czyli menedżerów to absolwenci studiów podyplomowych. Jest to zdecydowanie najczęściej spotykana forma wykształcenia w gronie osób mających kwalifikacje z zakresu zarządzania. Studia podyplomowe można podjąć już po stopnie pierwszym studiów wyższych. Jeśli stopień pierwszy trwa sześć semestrów, a studia podyplomowe trzy, to po dziewięciu semestrach można być przygotowanym teoretycznie do objęcia stanowiska wymagającego przygotowania menedżerskiego.

Studenci studiów podyplomowych są przedstawicielami różnych zawodów

Decyzja o zdobyciu certyfikatu menedżera bywa skutkiem propozycji awansu na stanowisko kierownicze. W niektórych przypadkach wynika to wprost z przepisów prawa. Dla przykładu – dyrektorem placówki oświatowej może zostać osoba posiadająca dyplom studiów stopnia drugiego oraz kwalifikacje pedagogiczne a do tego musi mieć ukończoną formę kształcenia nadającą kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Stąd na podyplomówkach spotyka się nauczycieli różnych typów szkół i przedmiotów, którym marzy się awans na stanowisko dyrektora szkoły, albo stanowisko w kuratorium oświaty czy wydziałach oświaty działających przy samorządach.

studia - zarządzanie

Specjaliści z zarządzania po studiach stopnia drugiego mogą podnieść swój poziom wykształcenia jeszcze o jeden poziom. Dla chętnych otwiera się studia trzeciego stopnia – doktoranckie. Nauka na studiach doktoranckich trwa minimum dwa lata. Jeśli program studiów jest bardzo złożony, albo złożone i trudne są badania naukowe, które musi przeprowadzić doktorant, to czas studiów można wydłużyć nawet do czterech lat.

Przeprowadzone eksperymenty badawcze doktorant przedstawia w rozprawie naukowej – pracy doktorskiej. Obrona pracy kończy proces uzyskiwania naukowego stopnia doktora. Studia doktoranckie robi w Polsce co rok ponad 40 tys. osób. Około 6-7 procent to kierunki związane z zarządzaniem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here