warszawa nocą

Studia wyższe to marzenia i aspiracje coraz większej liczby absolwentów szkół średnich. Na polskich uczelniach można zdobyć wykształcenie wyższe na trzech poziomach:

Studia pierwszego stopnia

Nazywa się je również studiami wyższymi zawodowymi. Trwają trzy lata, a w przypadku niektórych kierunków trzy i pół lub cztery. Absolwent studiów I stopnia na zakończenie studiów musi napisać i obronić pracę dyplomową. Studenci mają do wyboru pracę o charakterze monograficznym, czyli opisowym, opartą na literaturze przedmiotu albo pracę opartą na wynikach badań empirycznych – pracę badawczą. Każdą pracę oceniają promotor i recenzent, a student na egzaminie zwanym obroną pracy odpowiada na pytania komisji, które dotyczą tematyki pracy i zakresu studiów. Po obronie absolwentowi studiów pierwszego stopnia nadaje się zawodowy tytuł licencjata lub inżyniera.

Studia drugiego stopnia

To studia magisterskie. Poziom wykształcenia osiągnięty dzięki tym studiom określa się często jako wykształcenie pełne wyższe.
Studia magisterskie po licencjacie trwają dwa lata, a ich program jest uzupełnieniem studiów pierwszego stopnia. Na ostatnim roku studenci piszą pracę dyplomową. Praca ta, zwana magisterską, jest przedmiotem egzaminu końcowego – obrony pracy magisterskiej. Podczas obrony trzyosobowa komisja (promotor, recenzent, przedstawiciel władz wydziału lub instytutu) może zadawać studentowi pytania dotyczące treści pracy, albo wszystkich zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem. Po obronie absolwent studiów stopnia drugiego nosi tytuł zawodowy magistra.

studia zaoczne - warszawa

Odpowiednikiem tytułu magistra są tytuły lekarza medycyny, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii.
Studia pierwszych dwóch stopni można ukończyć w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają najczęściej pięć lat.

Studia stopnia trzeciego.
Ostatni w Polsce możliwy do osiągnięcia stopień wykształcenia wyższego – studia doktoranckie. To okres od dwóch do czterech lat, który jest przygotowaniem do wykonywania zawodów związanych z pracą naukową. Głównym celem studiów stopnia III jest przygotowanie doktoranta do samodzielnego prowadzenia eksperymentów, badań naukowych. Po obronie pracy doktorskiej absolwent studiów trzeciego stopnia otrzymuje zaszczytny tytuł naukowy doktora.

Każdy z trzech stopni studiów można realizować w różnych formach: stacjonarnej, niestacjonarnej, wieczorowej, eksternistycznej. Odmianą studiów niestacjonarnych czy eksternistycznych są studia online.

Dla osób chcących ukończyć atrakcyjne studia zaoczne – Warszawa ma ofertę kilkuset kierunków i specjalności na ponad siedemdziesięciu uczelniach. Dwadzieścia uczelni państwowych wszystkich typów oraz pięćdziesiąt dwie szkoły wyższe niepubliczne otwierają co rok studia stopnia I, studia magisterskie uzupełniające oraz jednolite, studia doktoranckie oraz szereg studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych.
Liczne warszawskie uczelnie oferują swoim studentom niestacjonarnym tanie miejsca noclegowe w campusach uczelnianych.

Na uczelniach państwowych większość kierunków i specjalności na studiach zaocznych jest bezpłatna. Niektóre wymagające opłaty za czesne, to z reguły bardzo atrakcyjne, poszukiwane na rynku pracy specjalności.

Uczelnie niepubliczne w Warszawie mają ofertę znacznie bardzie bogatą od uczelni państwowych. Niektóre z tych uczelni są co rok w okresie rekrutacji oblegane przez tysiące kandydatów – mimo wysokiej opłaty za studiowanie studenci chcą tam pobierać naukę za względu na poziom kształcenia i prestiż uczelni, który pozwala na znalezienie najbardziej atrakcyjnych posad na rynku pracy.

warszawa

Zdecydowanie najwięcej studentów wybiera kształcenie w systemie zaocznym na studiach podyplomowych. Dzieje się tak z prostego powodu – podyplomówki robią najczęściej osoby już zatrudnione, legitymujące się kilkudziesięcioletnim stażem pracy. Wiele osób poszukuje na studiach podyplomowych nowej drogi na zmianę swojego statusu zawodowego. Studia podyplomowe podwyższają lub zmieniają na nowe dotychczas posiadane kwalifikacje. Jest to dla ich absolwentów możliwość awansu na wyższe stanowisko, albo nowe otwarcie ścieżki kariery w zupełnie innym zawodzie.

Dla osób kończących różne studia zaoczne – Warszawa ma do zaoferowania wiele atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy. W tym największym ośrodku życia gospodarczego i administracyjnego wciąż brakuje fachowców o wysokich kwalifikacjach. Już podczas studiów I stopnia studenci spotykają się z propozycjami ze strony reprezentujących pracodawców headhunterów, którzy w zamian za finansowe wsparcie podczas edukacji oczekują związania się z ich firmą po ukończeniu studiów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here