studia podyplomowe - co to

Zdobycie wykształcenia wyższego to dla wielu osób kolejny krok w ich drodze na szczyt drabiny edukacyjnej. Powszechny dostęp do wyższych uczelni powoduje, że dziedzina życia społecznego dostępna kiedyś wyłącznie dla osób pochodzących ze sfer szlachetnie urodzonych, najbogatszych elit, dzisiaj może być udziałem każdego, kto posiada maturę, minimum niezbędnych predyspozycji intelektualnych oraz chęć do nauki.

Wybór uczelni i kierunków kształcenia na poziomie wyższym jest w naszym kraju imponujący. Ponad 1300 tysięcy studiujących każdego roku ma do wyboru 132 uczelnie państwowe oraz 302 uczelnie niepaństwowe.

Wszystkie uczelnie, niezależnie od statusu prawnego, organizują studia na trzech poziomach – stopniach ułożonych hierarchicznie.
Najniższy stopień – wykształcenie wyższe zawodowe, jest możliwy do osiągnięcia po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich. Licencjat trwa najczęściej trzy lata. Studia inżynierskie to jeden semestr więcej, czyli trzy i pół roku. Są również studia stopnia pierwszego trwające cztery lata.

Podstawowym celem studiów stopnia pierwszego jest wyposażenie studentów w szerokie kompetencje zawodowe. Dlatego na studiach licencjackich czy inżynierskich obok licznych przedmiotów teoretycznych, jest w planie studiów bardzo duża liczba zajęć praktycznych. Umiejętność łączenia teorii z praktyką, zastosowanie nabytej wiedzy w nowych sytuacjach praktycznych to najwyższy poziom kompetencji kluczowych. Sama wiedza książkowa, choćby wykuta na przysłowiową blachę, nie uczyni nikogo fachowcem wysokiej klasy, poszukiwanego przez pracodawców, wchłanianego natychmiast po studiach przez każdy rynek pracy w Europie.

studia podyplomowe

Dopiero zastosowanie tej wykutej wiedzy ma sens i jest przydatne w życiu. Stąd na licencjacie i studiach inżynierskich tak duży nacisk na zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne, badania podczas wyjść terenowych, praktyki zawodowe w czasie wakacji.
Końcem nauki na studiach stopnia pierwszego jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Zaliczenie tego ostatniego egzaminu na studiach uprawnia absolwentów do używania tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

Po studiach pierwszego stopnia można rozszerzyć zakres swoich wiadomości i umiejętności oraz podnieść poziom wykształcenia wyższego o jeden stopień w górę na studiach magisterskich. Studia magisterskie, czyli studia stopnie drugiego, podejmowane przez posiadaczy dyplomów licencjata lub inżyniera trwają dwa lub dwa i pół roku. Końcem studiów jest obrona pracy dyplomowej – magisterskiej. Po studiach absolwenci otrzymują tytuły magistrów lub magistrów inżynierów.

Jeśli ktoś decyduje się na studia magisterskie bez wcześniejszego zaliczenia licencjatu, to powinien wybrać pięcioletnie (na niektórych uczelniach i kierunkach dłuższe), jednolite studia magisterskie. Taki rodzaj studiów wybiera najwięcej osób studiujących w trybie dziennym (stacjonarnym). Studenci, którzy po maturze podjęli pracę najczęściej wybierają zaoczne (niestacjonarne) studia pierwszego stopnia, a po ich zakończeniu dopiero decydują czy kontynuować naukę dalej czy poświęcić się karierze zawodowej bez uzupełniania poziomu wykształcenia.

System edukacji przewiduje jeszcze jeden poziom studiów, podwyższający wykształcenie wyższe do stopnia trzeciego – najwyższego z możliwych do osiągnięcia. Studia III stopnia to studia doktoranckie. Najczęściej decydują się na nie osoby chcące pracować na wyższej uczelni w charakterze pracownika naukowego i wykładowcy.

w bibliotece

Studia doktoranckie podejmuje również wiele osób, które pracują już od dawna, odnoszą znaczne sukcesy zawodowe i chcą potwierdzić swoją pozycję ukończeniem studiów najwyższego stopnia, napisaniem doktoratu, otrzymaniem stopnia naukowego doktora.
Co rok na studiach stopnia trzeciego w Polsce uczy się ponad 40 tysięcy osób.

Trzeci stopień studiów kończy możliwość podnoszenia wykształcenia wyższego. Ale często słyszy się, że ktoś aplikował na studia podyplomowe. Wówczas pada pytanie: studia podyplomowe – co to za twór? Jaka to forma nauki, skoro wyżej niż doktorat kształcić się nie można?

Studia podyplomowe faktycznie nie podnoszą poziomu wykształcenia

Ułożone są w systemie edukacji w pozycji horyzontalnej – ich ukończenie nie podnosi, ale rozszerza posiadane stopnie wykształcenia. Rozszerzenie dotyczy po części wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim studia podyplomowe stawiają na rozszerzanie umiejętności. Zasadniczym celem każdych studiów podyplomowych jest umożliwienie studiującym podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do zmiany stanowiska albo nawet zawodu. Studia podyplomowe doskonalą, rozwijają, dają szansę na nowe otwarcie tym wszystkim, którzy chcą podwyższyć swój status zawodowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here