studia podyplomowe - bhp

Każdy pracodawca doskonale wie, że obowiązujące przepisy kodeksu pracy nakładają na niego mnóstwo obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w danym zakładzie produkcyjnym lub usługowym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że kwestia ta podlega ścisłemu nadzorowi ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby nie narażać się na drakońskie odszkodowania czy grzywny, niezbędne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania służby BHP. W mniejszych zakładach, które zatrudniają mniej niż 20 osób, takie zadania może wykonywać osobiście pracodawca. Jednak w sytuacji, gdy dysponuje on większą liczbą podwładnych, niezbędne wydaje się zatrudnienie podmiotu trzeciego.

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zwykle nie jest pracownikiem zatrudnionym na pełen etat. Wynika to z faktu, że nie ma konieczności, aby stale przebywał on w zakładzie pracy. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwe jest jego zaangażowanie w zadaniowym systemie pracy.

Tym samym możliwe jest zatrudnienie go w oparciu o umowę o charakterze cywilnoprawnym. Jest to sytuacja niezwykle dogodna dla pracodawcy, ponieważ może on liczyć się z możliwością poczynienia znacznych oszczędności. Ważne jest jednak, aby taka osoba wykonywała swoje obowiązki w sposób należyty. Jak wiadomo, odpowiedzialność za złamanie przepisów BHP nie ciąży na inspektorze, lecz bezpośrednio na pracodawcy.

Studia podyplomowe – BHP przewidziane zostały dla osób, które chcą zarządzać bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w danym zakładzie. Są one skierowane do osób, które ukończyły prawo, administrację lub inny kierunek, który daje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania przepisów kodeksu pracy.

bhp

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że konieczne jest także ukończenie wielu kursów i szkoleń, aby móc skutecznie zarządzać procedurami w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest to zadanie łatwe, jednak każdy, kto bardzo chce zostać inspektorem BHP, ma świadomość, że zarobki na takim stanowisku są bardzo wysokie.

W ramach studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie omawiane są wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na zdrowie pracowników. Przyszły inspektor musi poznać wszystkie substancje i odczynniki chemiczne, które stosowane są w zakładach produkcyjnych i usługowych. Bez tego nie będzie w stanie stosować odpowiednich norm w praktyce.

Ponadto na studiach kierunkowych z zakresu BHP dokładnie omawiane są wszelkie dopuszczalne poziomy stężeń, które mogą mieć miejsce na określonych stanowiskach pracy. Znajomość tych norm jest niezwykle istotna, ponieważ mają one charakter powszechnie obowiązujący i jako takie muszą być stosowane bezpośrednio.

Ważną kwestią są również umiejętności miękkie, które muszą charakteryzować przyszłego inspektora. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kompetencje danej osoby do prowadzenia szkoleń. Jak powszechnie wiadomo, każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien przejść szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko osoba, która jest w stanie przekazywać swoją wiedzę w sposób przystępny i ciekawy, może być dobrym inspektorem BHP. Dlatego przy wyborze najlepszego kandydata pracodawca zwraca szczególną uwagę na charakter danej osoby oraz jej usposobienie. Ważna jest też chęć do nauki oraz do ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji.

na budowie

Każdy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest również do oceniania, czy w danym przypadku zaszedł wypadek przy pracy. Jego definicja znajduje się w ustawach i jest na bieżąco aktualizowana. Sprawia to, że każdy uraz może okazać się bardzo dotkliwy w skutkach w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił odpowiednich norm BHP. Dlatego dobrze wyszkolony inspektor będzie w stanie dokładnie ocenić, czy dane zdarzenie można zaklasyfikować jako wypadek przy pracy i czy pracownik, który doznał urazu, zachował się zgodnie z obowiązującymi wewnętrznie procedurami i instrukcjami.

Studia z zakresu BHP stanowią bardzo ważną kwestię dla wszystkich pracodawców

Nawet w przypadku, gdy zakład zatrudnia inspektora do spraw bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wysoce pożądane jest, aby również kierownik danej firmy posiadał pełną i rzetelną wiedzę na ten temat. Dlatego każda osoba, która sprawuje ważną funkcję w zarządzie, decyduje się na przejście takiego szkolenia. Tylko wtedy jest w stanie w sposób racjonalny ocenić, jakie niebezpieczeństwa czyhają na danych stanowiskach pracy i co można zrobić, aby ten stan rzeczy zmienić.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here