administracja - studia

Wybierając się na studia, warto dokładnie przeanalizować wszystkie słabe i mocne strony tych kierunków, które są przez nas brane pod uwagę podczas ewentualnej rekrutacji. Dobrze wybrane studia pozwolą nam rozwijać swoje pasje przy jednoczesnym otrzymaniu dobrze płatnej pracy w przyszłości. Na pewno nigdy nie słabnie zapotrzebowanie na pracowników administracji, bez których trudno o prawidłowe funkcjonowanie miast, województw, gmin czy też powiatów, które składają się na całe państwo.

Jak więc widać, administracja – studia to dziedzina, która dotyczy niemal każdej sfery życia publicznego, czy nawet gospodarczego. Ukończenie studiów administracyjnych pozwala na zwiększenie swoich szans na rynku pracy oraz poszerzenie swoich umiejętności praktycznych pozwalających sprawniej poruszać się w sprawach, w których występują zawiłe regulacje prawne. Dobrze przygotowany absolwent potrafi swoją wiedzę wdrożyć w życie. Na studiach administracyjnych oprócz przedmiotów typowych dla kierunku rozwija również przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2.

Dodatkowo potrafi także posługiwać się tym językiem w swoim zawodzie, przyswaja zwroty oraz słownictwo przydatne w przyszłej pracy. Dzięki temu absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w organach administracji państwowej, które współpracują z podmiotami zagranicznymi, instytucjami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej.

Na studiach II stopnia studenci nabywają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania oraz zarządzania. Poznają schematy funkcjonowania najważniejszych instytucji krajowych oraz tych tworzących Unię Europejską. Studia administracyjne kładą duży nacisk na rozwijanie wiedzy z wielu dziedzin prawa. Prawo finansowe, prawo cywilne czy prawo karne będą tematem wielu wykładów oraz ćwiczeń.

Ukończenie studiów na kierunku administracja daje szereg możliwości szukania zatrudnienia w każdym regionie naszego kraju. Absolwenci posiadający wiedzę z dziedziny prawa czy też administracji mogą z powodzeniem realizować się w wielu podmiotach gospodarczych czy też nawet politycznie. Droga do prawy w organach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej stoi przed nimi otworem.

studia administracja

Osoby legitymujące się wykształceniem administracyjnym mogą poszukiwać angażu również w agendach Unii Europejskiej oraz służbie dyplomatycznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub straży gminnej. Najwięcej pracy czeka jednak w firmach prywatnych posiadających dział administracyjny.

Kierunek administracja znajduje się praktycznie na każdej większej uczelni

Do wyboru są najróżniejsze specjalizacje, które nakierowują studenta do pracy w określonych strukturach. Popularnością cieszy się na przykład specjalizacja przygotowująca do pracy w organach administracyjnych należący do Unii Europejskiej. Praca w samorządach w komórkach odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej to praca mogąca przynieść wiele satysfakcji.

Administracja, podobnie jak wiele innych dziedzin naszego życia otwiera się na nowinki techniczne. E-administracja staje się dziedziną, przed którą świetlana przyszłość. Wykorzystuje ona w dużej mierze technologię informatyczną oraz innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne. Celem wprowadzenia e-administracji do polskich placówek administracji publicznej jest usprawnienie jej funkcjonowania. To szansa na systematyczną optymalizację procesów administracyjnych dających gwarancję efektywności na jeszcze wyższym poziomie.

administracja

Nowoczesne trendy panujące w administracji są już dostrzegane przez największe polskie uniwersytety. Decydują się one na otwieranie kierunków poruszających te kwestie w sposób kompleksowy. Niektóre również decydują się na zaproponowanie studentom nauki innowacyjnych rozwiązań w formie studiów podyplomowych. Specjaliści szacują, że już za około dekadę petenci urzędy administracji rządowej oraz samorządowej będą odwiedzać jedynie w szczególnych przypadkach.

Większość bieżących spraw będzie załatwianych za pośrednictwem Internetu oraz specjalistycznych aplikacji mających na celu ułatwienie i przyśpieszenie wszystkich czasochłonnych do tej pory procedur. Zadaniem absolwenta administracji będzie nie tylko przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych, ale także uświadamianie obywateli o nowych możliwościach, które niesie ze sobą e-administracja. Będzie to więc funkcja edukacyjna, która pozwoli przekonać wielu krytyków i antagonistów urzędników, kojarzonych bardzo często z opieszałością w wykonywaniu swoich obowiązków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here